Berita

KEUNTUNGAN MENINGKAT SEBANYAK 20.61%

Posted on

  Berdasarkan kepada Laporan dan Penyata Kewangan Koperasi BUMIRA Berhad ( KBB ) bagi Tahun berakhir 30hb Jun 2009, struktur kewangan KBB telah menunjukkan prestasi yang meningkat. Pendapatan kasar yang diperolehi meningkat sebanyak RM 132,342.36 iaitu 14.16% peningkatan daripada tahun kewangan 2008. Peningkatan pendapatan kasar ini hasil daripada peningkatan aktiviti utama KBB iaitu pembiayaann  kepada […]

Berita

93 ANGGOTA BUMIRA MENERIMA PENGHARGAAN

Posted on

Koperasi BUMIRA julung  – julung  kali memberi penghargaan kepada anggota. Seramai 93 anggota yang menerima penghargaan. Koperasi BUMIRA memberi cenderahati kepada anggota Koperasi yang telah menjadi anggota secara terus menerus selama 25 tahun ke atas. Bagi mengenang jasa anggota yang telah menyumbang dan menanam minat untuk  terus menjadi anggota dengan nilai cenderahati sebanyak RM 500. […]

Berita

AGENSI KUTIPAN DILANTIK

Posted on

BUMIRA telah melantik perkhidmatan agensi kutipan Astra Autolink Sdn. Bhd. bagi membuat kutipan terhadap defaulter yang dikategorikan ingkar membayar balik pembiayaan BUMIRA walaupun yang telah diberi notis dan peringatan. Bagi peringkat permulaan seramai enam puluh (60) orang defaulter dengan melibatkan wang berjumlah RM 243,377.96 telah diserahkan kepada agensi berkenaan untuk diambil tindakan. Statistik Kutipan Bagi […]

Berita

AKTIVITI KREDIT MENJADI PILIHAN UTAMA BUMIRA

Posted on

Setiausaha Pembiayaan Halizah Harun menyifatkan aktiviti kredit masih menjadi pilihan kepada anggota  – anggota.      Ia merupakan keperluan kepada  anggota  yang  bekerja di peringkat kumpulan       sokongan.   Walaupun jumlah pembiayaan yang dipohon rendah tetapi ia dapat mengelakkan anggota daripada terjebak kepada “ALONG”. Bagi mengelakkan anggota pergi mendapat “ALONG” pihak kami menawarkan pelbagai jenis pembiayaan bagi mengatasi masalah […]

Berita

3 ALK MENANG TANPA BERTANDING

Posted on

GENTING  – Mesyuarat  Agung  Tahunan Perwakilan Ke – 22  selesai  diadakan pada   8hb November  2009  Hotel Seri Malaysia  Genting  Highland, Pahang Darul Makmur. Para  perwakilan     berkumpul     di Hotel  Seri  Malaysia sejak hari Jumaat  bagi menghadiri mesyurat tersebut. Terbahagi dua kawasan iaitu Kawasan A & Kawasan B.  Kawasan A melibatkan anggota luar dari Lembah Klang. Para perwakilan […]

Berita

DIVIDEN 2008 DIBAYAR 7%

Posted on

Koperasi BUMIRA Berhad telah mencatatkan keuntungan bersih sebanyak    RM 694,540.07 bagi tempoh kewangan berakhir 30-06-2009. Berdasarkan kepada keuntungan yang diperolehi itu, maka Anggota Lembaga Koperasi BUMIRA  mencadangkan supaya Dividen dibayar kepada anggota atas kadar   4 % ke atas Modal Yuran terkumpul bagi tahun kewangan berakhir pada  30-06-2009      dan     3 % ke atas   Modal Syer. Pembayaran Dividen ini juga telah dicadangkan olej […]