Pembiayaan

1. PEMBIAYAAN PERIBADI

2. PEMBIAYAAN CUKAI JALAN/INSURANS

3. PEMBIAYAAN KHAS 1, 2 & 3 *

4. PEMBIAYAAN KHAS (PENDIDIKAN)

NOTA : Tertakluk kepada syarat dan peraturan semasa. Semua pembiayaan adalah berlandaskan syariah dan pembiayaan Islamic.
Hubungi :- Hotline (603) 26915111 ext. 1030
Tel. (603) 26912119
Fax : (603) 26921972
untuk maklumat lanjut.